Lithuanian English French

Paslaugos

Įmonė atlieka šias paslaugas:


● Audito ir su juo susijusias paslaugas

● Mokesčių konsultacijos

● Deklaracijų pildymo konsultacijos

● Apskaitos konsultacijos pagal Lietuvos Verslo Apskaitos Standartus (VAS)

● Apskaitos konsultacijos pagal Tarptautinius Finansinės Atskaitomybės Standartus TFAS, ankstesnis pavadinimas Tarptautiniai Apskaitos Standartai-TAS

● Įmonių buhalterinės apskaitos vedimo paslaugas

● Teisinių klausimų konsultacijos

 

Visos prieš tai paminėtos paslaugos teikiamos anglų kalba tiesiogiai, be tarpininkų.

Prancūzų kalba teikiamos mokesčių klausimais bei teisiniais klausimais konsultacijos.