Lithuanian English French

Apskaitos konsultacijos pagal Tarptautinius Finansinės Atskaitomybės Standartus TFAS

Apskaitos konsultacijos pagal Tarptautinius Finansinės Atskaitomybės Standartus TFAS, ankstesnis pavadinimas Tarptautiniai Apskaitos Standartai-TAS.

Lietuvoje įmonės gali vesti apskaitą pagal Lietuvos VAS(Verslo apskaitos standartus) arba TFAS(Tartautinius finansinės atskaitomybės standartus).

Skirtumai ir panašumai tarp VAS is TFAS.

Aktualios naujienos TFAS taikymo srityse.

Perėjimas prie TFAS – taikymas ypač sudėtingo standarto 1 TFAS ,,Tarptautinių Finansinės atskaitomybės taikymas pirmą kartą‘‘