Lithuanian English French

Ką Mes Darome?

● Auditą ir su juo susijusias paslaugas
● Mokesčių konsultacijas
● Deklaracijų pildymo konsultacijas
● Apskaitos konsultacijas pagal Lietuvos Verslo Apskaitos Standartus (VAS)
● Apskaitos konsultacijas pagal Tarptautinius Finansinės Atskaitomybės Standartus TFAS, ankstesnis pavadinimas Tarptautiniai Apskaitos Standartai-TAS
● Įmonių buhalterinės apskaitos vedimo paslaugas
● Teisinių klausimų konsultacijas