Įžvalgos

10 metų įmonei – daug ar mažai?

2020-12-29

Šiais metais UAB Raimda auditas šventė 10 metų įsteigimo jubiliejų. 2020-ieji – taip pat ir asmeninių įmonės direktorės Daivos Žumbakienės pasiekimų paminėjimo metai – 2010 metais lapkričio mėnesį Daiva tapo ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) nare.

Trumpai apžvelgsime įmonės nueitą kelią.

 • Mūsų įmonė teikia šias paslaugas:
 1. Auditas ir su auditu susiję reikalai;
 2. Buhalterinė apskaita;
 3. Mokesčių konsultacijos, konsultacijos apskaitos, teisiniais klausimais;
 4. Mokymo paslaugos įvairiomis temomis;
 5. Konsultacijos TFAS (Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai) klausimais, taip pat padedame įmonėms pereiti nuo lietuviškų VAS (Verslo apskaitos standartai) prie TFAS. Šiuo klausimu besikreipiančių įmonių skaičius auga kasmet ir, panašu, didės ir toliau. Verslai plečiasi ir vykdo veiklas ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų, tad įmonių savininkams svarbu lyginti balansines ataskaitas pagal vieną matmenį – Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.
 • Klientų veiklos pagal sektorius apima platų spektrą, tai: prekyba, apdirbamoji pramonė, karinė pramonė, energetika, sveikatos priežiūra, švietimas, žemės ūkio veikla etc.
 • Įmonės darbo metodai ir veiklos kryptys visuomet yra orientuoti į klausimus, kurie aktualūs klientams – darome viską, kad būtų rasti visi atsakymai. Nesvarbu, kokio pobūdžio klausimai ir/ar problemos iškyla – tai gali būti mokesčių teisė, darbo teisė ar sutartinė teisė – visuomet stengiamės pateikti tvirtą pagrindą turinčius atsakymus, remiamės oficialiais raštiškais atsakymais iš įvairių susijusių institucijų.
 • Paklausimus teikiame VMI (Valstybinė mokesčių inspekcija), VDI (Valstybinė darbo inspekcija), SODRAI, Finansų ministerijai ir daugeliui kitų ministerijų bei institucijų.
 • Daugiausia profesinio džiaugsmo suteikia reti, beprecedenčiai atvejai, kai atsakymus teikiančios valstybinės institucijos konstatuoja: <...tokio atvejo savo praktikoje nesame turėję... nes Lietuvos teisėje nėra analogų...>. Šie retesni atvejai sietini su PVM (Pridėtinės vertės mokestis) ir GPM (Gyventojų pajamų mokestis) traktavimu. Dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių analizė reikalauja daug įtempto mąstymo, nes suprasti jas teisingai yra labai sudėtinga.
 • Per kalendorinius metus anksčiau minėtoms institucijos pateikiame ne mažiau kaip 50 įvairių paklausimų. Pokalbio su vienos iš institucijų vadovybe metu teko gauti pastabą dėl UAB Raimda auditas teikiamų paklausimų kiekio: <...Gerbiama Žumbakiene, gal jūs galėtumėte mums nerašyti paklausimų taip dažnai?...>. Tokios pastabos, nors ir skambančios kiek komiškai, parodo mūsų įmonės intensyvų domėjimąsi įstatymais ir jų taikymu bei tikslą surinkti visą įmanomą informaciją tam, kad klientas rastų atsakymą į jam rūpimą klausimą.
 • Mokesčių – tiek kuruojamų VMI, tiek ir Sodros, darbo teisės bei kitų teisės aktų sistema, taikytina visiems mokesčių mokėtojams (fiziniams ir juridiniams asmenims, užsienio įmonėms, kurios yra mokesčių mokėtojos Lietuvoje), nėra sudėtinga, kai situacija yra konkreti ir aiški. Tačiau vice versa atveju – kai egzistuoja nors menkiausias neapibrėžtumas – galimybių spręsti problemą būna keli variantai arba sprendimas yra neaiškus ir dviprasmiškas. Būtent tokiais atvejais jaučiame ypatingą pareigą kreiptis į atitinkamas institucijas ir bendradarbiaudami rasti kuo konkretesnį atsakymą su išsamiais paaiškinimais.
 • Darbuotojų skaičius įmonėje per 10 metų nuo vieno padidėjo iki šešių. Mažai įmonei, kuri teikia tik paslaugas, tai yra solidus skaičius, juolab, kad visi darbuotojai dirba pagal darbo sutartis, o ne su individualios veiklos pažymomis ar verslo liudijimais. Beje, darbuotojų kaita įmonėje yra beveik nulinė. Įmonės darbuotojai yra labai žingeidūs, pasižymi kruopštumu, atidumu, stengiasi būti profesionalai savo sferoje.
 • Daivai Žumbakienei, kuri jau 10 metų yra prestižinės organizacijos ACCA narė, taip pat Oxford Brookes University absolventė, Lietuvos auditorių rūmų narė ir prezidiumo narė, Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos kolegijos narė, AE (Accountancy Europe) IFRS 9 (International Financial Reporting Standard 9 Financial Instruments) darbo grupės narė, visuomet pirmiausia rūpi žinios. Daivos kredo – Scientia Potestas Est. Žinių siekis – tai ne tik domėjimasis naujausia profesine ir visuomenine informacija, bet ir siekis dalintis šiomis žiniomis su kitais – per pačios Daivos rašomas publikacijas, interviu spaudai ir dalyvavimą profesinių bendruomenių organizuojamuose susibūrimuose Lietuvoje ir užsienyje.
 • Narystė ACCA yra labai įpareigojanti. Daiva Žumbakienė kasmet atsinaujina savo ACCA Practising Certificate. ACCA yra organizacija, kuria negalima nesižavėti. Įspūdį daro asociacijos veiklos įvairovė, tiek vidinis, tiek visiems prieinamas tinklalapis, atliekamų funkcijų kiekis, dalinimasis naujausia profesines informacija.

UAB Raimda auditas jau dešimtmetį naudoja savo prekinį ženklą ir šiuo metu ketina teikti paraišką šio ženklo patentavimui. Plečiantis klientų ratui ir kasmet įmonės kolektyvui keliant vis aukštesnę kokybės kartelę, svarstoma apie ISO kokybės vadybos standartų diegimą.

UAB Raimda auditas išlaiko patikimos ir kokybiškas paslaugas tiekiančios įmonės įvaizdį – kone visi klientai į įmonę kreipiasi su rekomendacijomis. Verslo partneriai visuomet yra įmonės dėmesio centre. Jais rūpinasi ne tik kompetetingi, bet ir savo darbu patenkinti UAB Raimda auditas darbuotojai. Įmonės vadovybė jau ilgus metus siekia, kad darbuotojams dirbti būtų patogu ir malonu – jie gali dirbti nuotoliniu būdu, jiems suteikiama galimybė dirbti lanksčiu darbo grafiku. Tokios galimybės darbuotojams buvo suteikiamos nuo pat įmonės įkūrimo pradžios.

Dešimt metų įmonei – ir daug, ir mažai. Daug, nes įmonė yra subūrusi kompetetingą komandą, palaikomi stiprūs ryšiai su esamais klientais ir kasmet sulaukiama vis didesnio naujų klientų skaičiaus. Kita vertus, dešimtmetis UAB Raimda auditas – tik pradžia: palaipsninė įmonės plėtra ir siekis tobulėti profesinėje srityje leidžia kasmet auginti lūkesčius ir nesustoti siekti aukštesnių rezultatų.