Įžvalgos

Registrų centras (ne)turi techninių galimybių pateikti informaciją apie bendrasavininkus pagal unikalų kodą

2021-03-03

Šioje apžvalgoje noriu pasidalinti, atrodytų, visai paprasta situacija – pasitaiko atvejų, kai nekilnojamojo turto unikalus kodas yra suteikiamas vienas, tarkim, trims juridiniams asmenims ir vienam iš jų prisireikia gauti bendrasavininkų vardus, pavardes ar kitus asmens duomenis[1]. Informaciją apie bendrasavininkus besikreipiančiam turi suteikti VĮ Registrų centras (toliau kontekste – RC). Į pirminį mūsų įmonės kreipimąsi dėl minėtų duomenų RC atsakė neturintis techninių galimybių suteikti tokios elementarios informacijos. Vis dėlto, po pusantro mėnesio susirašinėjimo su įvairiais RC padaliniais sulaukėme atsakymo, kad yra galimybė sugeneruoti mūsų prašomus duomenis už papildomą mokestį, apie kurį RC kainoraštyje neužsimenama.

RC[2] šiuo metu pavaldus Ekonomikos ir inovacijų ministerijai. Anksčiau RC priklausė Susisiekimo ministerijai, prieš tai buvo Teisingumo ministerijos žinioje.

Atrodytų, kad tokiai solidžiai įmonei techninės informacinių technologijų galimybės turėtų būti neribotos, deja, de facto – būtent techninės kliūtys neleidžia RC suteikti klientams tikslingos ir asmens apsaugos duomenų reglamentavimą atitinkančios informacijos.

Pavyzdys:

 

Įmonė turi įsigijusi vieną parkavimo vietą automobilių stovėjimo aikštelėje.

Pagal RC tvarką, unikalus parkavimo vietos kodas suteikiamas trims greta viena kitos esančioms stovejimo vietoms.

Paprastai tariant, viena stovėjimo vieta pagal unikalų kodą priklauso trims asmenims – bendrasavininkams.

 

 

UAB Raimda auditas įsikūrusi patogioje vietoje – miesto centre. Suprantama, kad miesto širdyje, kur vyksta ypač intensyvus eismas, kiekvienas centimetras yra svarbus. Norėdami įmonei priklausančią stovėjimo vietą pažymėti kelio ženklu „Rezervuota stovėjimo vieta“, kreipėmės į LR Policijos komisariato Kelių policijos valdybą.

Kelių policija mums pateikė išsamų atsakymą apie tai, kokių dokumentų reikia norint atitinkamą stovėjimo vietą pažymėti ženklu „Rezervuota stovėjimo vieta“. Vienas iš reikalingų dokumentų buvo automobilio parkavimo aikštelės bendrasavininkų raštiškas sutikimas tokį ženklą įrengti. Oficialią informaciją apie parkavimo aikštelės bendrasavininkus teikia RC, dėl to būtent į šią instituciją ir kreipėmės dėl minėtosios informacijos pateikimo.

RC atsakymas labai nustebino, nes vietoje informacijos apie du stovėjimo aikštelės bendrasavininkus, kuriems suteiktas tas pats unikalus kodas kaip ir UAB Raimda auditas, gavome 20-ties puslapių atsakymą, kuriame atskleista daug su užklausa nesusijusios informacijos.

ATSAKYME BUVO PATEIKTA INFORMACIJA SU VISŲ PAGAL TĄ PATĮ  ADRESĄ REGISTRUOTŲ DAUGIABUČIŲ SAVININKŲ ASMENS KODAIS IR TURTO ĮSIGIJIMO DATOMIS!

Toks atsakymas mus labai nemaloniai nustebino, nes pateikus prašymą suteikti informaciją apie du parkavimo aikštelės bendrasavininkus, gavome perteklinę informaciją, visiškai nesusijusią su mūsų teiktu prašymu.

Pasiteiravus RC, kodėl mums buvo pateikta perteklinė, didelės apimties informacija, visiškai nesusijusi su mūsų užklausa, gavome pirminį atsakymą – RC neturi techninių galimybių pateikti informaciją apie bendrasavininkus pagal unikalų kodą, tik – pagal adresą.

Šioje kone komiškoje situacijoje liko atviras klausimas – o kaip gi su BDAR nuostatomis? Ar toks asmens duomenų afišavimas nėra nuostatų pažeidimas? Ar tokia valstybinės įstaigos praktika asmens duomenų atžvilgiu nekelia klausimų BDAR nuostatas prižiūrinčioms institucijoms?

Kitas klausimas – ar UAB Raimda auditas tokiu atveju Kelių policijai turėtų pateikti visus 20 (dvidešimt) lapų, gautų iš RC, ar, vis tik, privalėtų savavališkai koreguoti oficialią RC pateiktą informaciją tam, kad nepažeistų BDAR nuostatų?  

Vasario viduryje, po mūsų pirminio paklausimo praėjus pusantro mėnesio, gavome RC pasiūlymą suteikti mums konkrečią prašomą paslaugą. Ši paslauga – nestandartinės apimties ataskaitos parengimas – pasak RC, yra nestandartizuota, jai taikomi įkainiai – taip pat. Informacija apie du aikštelės bendrasavininkus gali būti suprogramuota, o programavimo valandos įkainis – 50 eurų.

Įdomu, kad RC tinklalapyje https://www.registrucentras.lt/p/1321 paslaugų įkainiai svyruoja nuo keliolikos centų iki kelių eurų. Tuo tarpu programavimo paslauga, kurią RC pasiruošęs suteikti UAB Raimda auditas, įkainota 50 eur/val. Keista ir tai, kad vasario mėnesį gautame elektroniniame laiške pateikta informacija prieštarauja iki tol teiktai informacijai. Pasidaliname keliais įdomiais komunikacijos su RC akcentais:

  • Visi RC klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojai raštu ir žodžiu teigė, kad suteikti tokio pobūdžio paslaugos (suformuoti ataskaitą pagal unikalų numerį) nėra techninių galimybių
  • Bendruoju telefonu kelis kartus teiravomės apie ataskaitos suformavimo galimybę – visus kartus RC darbuotojai informuodavo, kad tokios galimybės nėra
  • Pateikę paklausimą raštu ir sulaukę RC darbuojojų skambučio dėl paklausimo, gavome tą patį atsakymą – RC neturi galimybės suformuoti nestandartinės apimties ataskaitos
  • Vasario viduryje RC vyriausioji duomenų analitikė informavo, kad ataskaita gali būti sugeneruota susimokant solidžią sumą už programavimą.

Ar iš tiesų RC klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojai, lyg susitarę kartoję, kad negalima suformuoti mūsų prašomos ataskaitos, neturi kompetencijos? Šis klausimas lieka atviras. Tik susisiekus au RC teisės skyriaus darbuotojais ir RC atstovais spaudai „negalima“ virto į „galima“. Keista, kad tokia, atrodytų, elementari paslauga šiais informacinių technologijų klestėjimo laikais traktuojama kaip nestandartinė. Peršasi vienintelė išvada – valstybinėse institucijose informacinės technologijos ir toliau sunkiai skinasi kelią.,

2021 03 02
Daiva Žumbakienė

Prieduose:

  1. 2020 12 27 UAB Raimda auditas teiktas paklausimas VĮ Registrų centras.

 

[1] Situacijos sprendimas analogiškas ir kai unikalus kodas suteikiamas keliems fiziniams asmenims

[2] https://www.registrucentras.lt/naujienos/index.php?mod=news&act=view&id=40415