Įžvalgos

Sąvoka ,,supaprastintas įgaliojimas” viena, bet dvi didžiausios institucijos ją supranta ir teisiškai interpretuoja skirtingai

2022-04-19

Prieš kiek daugiau nei metus[1] rašėme apie teisinę problemą[2] dėl galimybės buhalteriams suteikti prisijungimo teisę prie atstovaujamo asmens VMI ir SODROS sistemos.

Kadangi problema tęsėsi apie dešimtmetį, trumpai priminsiu problemos esmę.

Jei fizinis asmuo X, vykdantis IDV (individualią veiklą) sudarė sutartį su juridiniu asmeniu A dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo, tuomet X turėjo eiti pas notarą ir gauti notaro patvirtinimą tam, kad juridinis asmuo A turėtų teisę jungtis prie fizinio asmens X SODROS Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos. Vienintelis prisijungimo prie SODROS sistemos tikslas yra laiku ir tinkamai pateikti informaciją apie X asmens veiklą ir veikloje dalyvaujančius darbuotojus.

Tuo tarpu norint teikti deklaracijas per VMI sistemas eiti pas notarą nereikia, užtenka elektroniniu būdu suteikti prieigas, darant prielaidą, kad tai atitinka supaprastinto įgaliojimo sąvokos (Civilinio kodekso 2.139 str.) esmę. O štai SODROS teisės departamentas tam pačiam dalykui supaprastinto įgaliojimo sąvokos taikyti kategoriškai nesutiko.

2021 m. liepos mėn. 21 d. teikėme paklausimą SODRAI, kuriame teiravomės, ar Civilinio kodekso (CK) 2.138 bei CK 2.139 straipsnio 1-2 dalių nuostatose reglamentuota supaprastinta įgaliojimo sąvoka yra ketinama taikyti SODROS praktikoje.

Į 2021 07 21 teiktą paklausimą atsakymą gavome tik po penkių mėnesių, t. y. 2021 m. gruodžio 22 d. Atsakyme yra teigiama, kad „Fondo valdyba yra inicijavusi Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo pataisas (šiuo metu Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 19, 191, 21, 23, 32, 33, 34, 341, 35 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 181 straipsniu įstatymo projektas jau yra patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo)... Taigi įsigaliojus šioms pataisoms draudėjai-fiziniai asmenys galės paprastesne (ne notarine) tvarka pateikti įgaliojimus atstovauti jiems santykiuose su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigomis“.

Bendraujant neformaliai su SODROS teisininkais ir atsižvelgiant į gautą atsakymą galima numanyti, kad teisiškai taikyti supaprastinto įgaliojimo negalima. Dėl tos priežasties ir buvo inicijuotas įstatymo pakeitimas. Džiugina tai, kad SODROS teisininkams galų gale pavyko rasti logišką įgaliojimo problemos sprendimo būdą.

Į antrąjį paklausimo klausimą ­– ar SODRA ir VMI gali skirtingai interpretuoti ir taikyti tą patį įstatymą – SODROS teisininkai diplomatiškai nutylėjo, teigdami, kad vertinti kitų institucijų darbą nėra jų kompetencija.

Reziumuojant norėtųsi akcentuoti kelis dalykus.

Savotiškai džiugu, kad daugiau kaip po dešimtmečio trukusių debatų su SODROS teisininkais, SODRA inicijavo įstatymo pakeitimą, kuris turėtų padėti išspręsti atstovavimo perleidimo rebusą.

Ilgametė bendravimo su institucijomsi patirtis rodo, kad žodinė diskusija su institucijomis nėra vaisinga. Užklausas apie esamas problemas privalu teikti tik raštu, taip pat pravartu visus tobulintinus institucijų veiklos aspektus aptarti viešoje erdvėje – žiniasklaidoje. Viešumas – veiksmingas problemų sprendimo skatinimo būdas.

Kita vertus, jei VMI teisininkai imtų teigti, kad supaprastintas įgaliojimas negali būti taikomas prieigos perdavimui ir dėl to reikalingas raštiškas notaro patvirtinimas... Toks sprendimas, nė kiek neperdedant, sistemos vartotojus nublokštų kelis dešimtmečius atgal.

Nenorėčiau nei vienos institucijos girti ar peikti, ar juolab svarstyti, kurie yra teisūs, o kurie klysta. Vis tik manyčiau, kad tiek VMI, tiek SODROS teisės departamentai bei visos susijusios ministerijos – LR Finansų ministerija, LR Teisingumo ministerija, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija – turi neribotas žmogiškąsias ir finansines galimybes gauti profesionalias teisininkų konsultacijas dėl LR Civilinio kodekso antros knygos bei kitų sietinų teisės aktų nuostatų taikymo dėl supaprastinto įgaliojimo. Deja, stebėdama susidariusią situaciją esu priversta manyti, kad ne visos institucijos tinkamai pasinaudoja joms suteikiamomis galimybėmis.

Svarbu, kad prieš pateikdamos sprendimus verslui, visos institucijos susėstų prie apvalaus stalo ir aptartų galimus variantus. Taip būtų geriau visiems – tiek pačioms institucijoms, tiek verslo atstovams. Reikia neužmiršti, kad Lietuva yra mažas kraštas, tad turėtumėme operatyviau spręsti esamas problemas tam, kad būtumėme patrauklūs verslui tiek Lietuvoje, tiek ir tarptautiniu mastu.

 

2022 04 15
Daiva Žumbakienė

 

 

Priedai:

Paklausimas teiktas SODRAI 2021 07 21
Gautas atsakymas iš SODROS 2021 12 22[1] Paklausimai teikti 2018 11 28
[2] https://raudit.lt/lt/izvalgos-archyvas/10-straipsniai/28-kas-teisesne-vmi-ar-sodra