Įžvalgos

Pateikti komentarai dėl diskusinio projekto Ilgalaikiai – įsipareigojimai

2022-03-23

Exposure Draft ED/2021/19/Non-Current Liabiities with Covenants

UAB Raimda auditas auditorė Daiva Žumbakienė pateikė komentarus dėl TFAS (Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų) Tarptautinei Apskaitos Standartų Valdybai.
Šiame projekte nagrinėjamas labai aktuali sritis, kuri gali paliesti daugelį įmonių – klasifikacija tarp ,,ilgalaikių‘‘ ir ,,trumpalaikių‘‘ įsipareigojimų pagal TAS 1 ,,Finansinių ataskaitų pateikimas“.
Kadangi šis, diskusinis projektas gali paliesti ateityje ir daugelį įmonių, tad verta susipažinti ir su solidžių įmonių pastebėjimais.

 

 

Visus komentarus galima rasti:
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/classification-of-debt-with-covenants-as-current-or-non-current-ias-1/exposure-draft-and-comment-letters/#view-the-comment-letters

74 Nr yra pateiktai pastebėjimai UAB Raimda auditas.

Visą tekstą, galima rasti, čia:
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//599/599_29727_DaivaZumbakieneUABRaimdaauditas_0_UAB_RaimdaAudit_ED_20220321.pdf