Įžvalgos

Gal jau verta rinktis tarptautinius standartus

2020-12-29

Jeigu įmonė turi bendrovių kitose šalyse, jai patartina pereiti prie tarptautinių apskaitos standartų. Tai leistų jai palyginti skirtingose šalyse turimus finansinius duomenis.

Lietuvos įstatymai leidžia rinktis tarp tarptautinių apskaitos standartų ir Lietuvoje galiojančių verslo apskaitos standartų.

Privačios Lietuvos įmonės gali tvarkyti apskaitą pagal verslo apskaitos standartus (VAS) arba tarptautinius apskaitos standartus (TAS). Įmonei, veikiančiai keliose šalyse, norint suvienodinti apskaitą, verta apsvarstyti galimybę pereiti prie tarptautinių apskaitos standartų.

Tarp įmonių vyrauja nuomonė, kad tokiam žingsniui gali ryžtis tik labai drąsi įmonės vadovybė, tačiau Lietuvoje jau yra įmonių, kurios senokai išaugo iki tarptautinio lygmens.

Tiesa, tai nėra lengva – reikia gerai išmanyti TAS ,,Perėjimas prie tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų“. Šis dokumentas yra be galo platus ir sudėtingas, jame daug išimčių ir pasirinkimo galimybių.

Nuo pasirinkto kelio priklauso ir tai, ar pereidama nuo vienų standartų prie kitų susidariusius skirtumus įmonė pridės prie sąnaudų, prie nepaskirstytojo pelno ar rezervų.

 

Mokestiniai sudėtingumai

Jeigu atvejis neaprašytas mokesčius Lietuvoje reglamentuojančiuose įstatymuose, tuomet mokesčių administratorius atsiverčia verslo apskaitos standartus. Jeigu, tarkime, tam tikros sumos juose priskiriamos sąnaudoms, tai ir mokesčių administratorius leidžia jas priskirti sąnaudoms.

Tarptautiniai apskaitos standartai tam tikrą atvejį gali aprašyti kitaip nei vietiniai Lietuvoje galiojantys apskaitos standartai, todėl įmonei reikėtų apsidrausti nuo tokių dviprasmybių.

Kad išvengtų tokių dviprasmių, įmonė turėtų iš anksto pasiteirauti mokesčių administratoriaus nuomonės. Bendrovė su Valstybine mokesčių inspekcija gali sudaryti vadinamąjį įpareigojantį susitarimą, kurio VMI turėtų laikytis tikrindama bendrovę.

 

 Daiva Žumbakienė - Verslo Žinios 2013 m. Rugpiūčio 12d. Nr. 140 (4003)