Įžvalgos

Auditoriaus pastabos - PVM laikina nuostata baigsis. Kas toliau?

2020-12-29

 Pridėtinės vertės mokesčio (toliau PVM) įstatymo XI skyrius reglamentuoja atvejus, kai pirkėjas privalo apskaičiuoti (arba išskaityti) ir sumokėti PVM už jam tiekiamas prekes ir(arba)teikiamas paslaugas. Perskaitęs vien tik PVM įstatymo 96 str. 1 dalį, bet neįsigilinęs į kitus su šiuo straipsniu sietinus teisės aktus, įmonės buhalteris gali suklysti, t.y. reiktų atidžiai nagrinėti ir kitus lydimuosius teisės aktus. Pirmiausia LR Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimą Nr.900 ,,Dėl priemonių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti‘‘.

 

Juo patvirtinti du Aprašai.

 

Atkreipkite dėmesį:Šiame dokumente  yra nuostata ,,Šiuo nutarimu patvirtinto Atvejų, kai pridėtinės vertės mokestį už tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) išskaito ir sumoka pirkėjas (klientas), aprašo 1.1 ir 1.3 punktai galioja iki 2012 m. gruodžio 31 dienos‘‘.

 

  1. Atvejų, kai PVM už tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) išskaito ir sumoka pirkėjas,Apraše išvardyti kiti (be PVM įstatymo 96 str. 1 dalies) atvejai, kai PVM išskaito (sumoka) pirkėjas. Šis punktas taikomas tik tuo atveju, jei klientas yra registruotas PVM mokėtoju Lietuvoje, išskyrus biudžetines organizacijas, ir:

1.1. prekių tiekėjui (paslaugų teikėjui) teisme pradėta bankroto procedūra, arba

 

Nuostata galioja iki 2012 m. gruodžio 31 d.

 

1.2. tiekiamos juodųjų metalų ir spalvotųjų metalų atliekos ir laužas, panaudotos medžiagos, įskaitant pusgaminių atliekas, atsiradusios perdirbant, gaminant ar lydant juoduosius arba spalvotuosius metalus ar jų lydinius, taip pat tiekiamos atliekos ir kitos perdirbamos medžiagos, kurias sudaro juodioji ir spalvotieji metalai, jų lydiniai, arba

 

1.3.tiekiama mediena:

1.3.1. rąstai - skersai atpjautos apvaliosios medienos dalys;

1.3.2. lentos, lentelės – pailgi 30-40 mm storio ir ne siauresni kaip 25 mm pločio pjautinės medienos gabalai;

1.3.3. tašai, tašeliai – iš dviejų, trijų ar keturių pusių lygiagrečiai su rąsto ašimi apipjauti, aptašyti ar nufrezuoti rąstai, storesni ir platesni kaip 40 mm medienos gabalai.

Nuostata galioja iki 2012 m. gruodžio 31 d.

 

 

  1. ŠioAprašo nustatyta tvarka netaikoma, jei pirkėjas sumoka už prieš tai išvardintas prekes ar paslaugas iš karto grynaisiais pinigais kasoje. Kitais žodžiais išsireiškus, ši lengvata gali būti taikoma tik jei apmokama pavedimu.

 

Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad 96 str. 1 dalies nuostatos gali būti taikomas tik, kai prekių pirkėjas yra PVM mokėtojas, tai yra įsakmi, privaloma nuostata.

 

 PVM įstatymo 96 str. 1 dalies pliusai:

Pirkėjui

Pardavėjui

Sutaupoma apyvartinių lėšų, nes reikia mokėti mažiau.

PVM ,,suvaikščioja‘‘ tik  deklaracijoje t.y. įmonė prisiskaito ir kartu atsiskaito PVM. Mokėti į biudžetą nereikia.

 

Pasiūlo pirkėjui patrauklesnę kainą, t.y. mažiau, be PVM.

 

 

 

Pavyzdys:

 

Įmonė A PVM mokėtoja, parduoda medieną įmonei Z, PVM mokėtojai. Įmonė A, išrašydama  PVM sąskaitą faktūrą, nurodo:

                 50 000 Lt  ( suma be PVM )

                PVM 21 proc.   -  10 500 Lt

                Iš viso su PVM     60 500 Lt.

 

               PVM sąskaitoje faktūroje Įmonė A nurodo, kad taiko PVM įstatymo 96 str. 1 dalies nuostatas. Vadinasi, pirkėjas Z turi sumokėti tik 50 000 Lt, bet ne 60 500 Lt.

              Įmonė Z PVM deklarcijoje prisiskaitys ir atsiskaitys 10 500 Lt. Mokėti į biudžetą nereikia.

 

               Pastabos:

              a)šiame pavyzdyje darome prielaidą, kad mediena atitinka Aprašo 1.3. kriterijus;

              b) įmonė Z nevykdo mišrios veiklos.

 

Neaišku, kaip bus 2013 m. Vis dėlto, tiek medienos prekybos, tiek bankrutuojančioms įmonėms šios, sąlyginai įvardijus lengvatos pasibaigimas būtų labai skausmingas žingsnis. Kitais žodžiais, įmonėms tai būtų ekonominis žingsnis atgal.

            Manau, būtų tikslinga pratęsti terminą dar keleriems metams, juolab, kad terminas nėra įteisintas PVM įstatyme, o tik Vyriausybės nutarime.