Įžvalgos

ES bylos rezultatas – taisytinas LR PVM įstatymas

2020-12-29

UAB Raimda auditas tinklalapyje jau buvo rašyta apie Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ESTT) bylą Nr. C-587/10, kurioje buvo leista taikyti 0 proc. PVM tarifą į sąskaitą neįrašius pirkėjo PVM kodo. Nesutarimų aiškinimasis tarp Vokietijos Plaueno mokesčių inspekcijos Finanzamt Plauen ir Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR) truko 12 metų. 2012-aisiais priimtas sprendimas lietuviškoje teismų praktikoje kol kas ignoruojamas, tad UAB Raimda auditas VMI pateikė ne vieną užklausą dėl bylos nutarimų aktualumo. Šiame straipsnyje norima apibendrinti UAB „Raimda auditas“ ir VMI susirašinėjimą, pateikiant užklausų ir atsakymų turinį. 

2015-04-16 UAB Raimda auditas VMI išsiuntė užklausą su jau paminėtos bylos apibūdinimu ir tokiu susijusiu klausimu:

Ar gali analogišką (tapačią) situaciją taikyti tokiems patiems sandoriams Lietuvos įmonė „X“ su sąlyga, kad bus tenkinamos visos prieš tai paminėtos privalomos sąlygos, t. y.:

a)„X“ turi PVM kodą;

b)„X“ prekes tiekia apmokestinamam asmeniui, kuris vykdo ekonominę veiklą, bet neturi PVM kodo;

c)sąskaitoje yra nurodomas galutinis prekių gavėjas, turintis PVM kodą;

d)prekių tiekimas yra organizuojamas arba

i.apmokestinamojo asmens vardu / iniciatyva, arba

ii.įmonės „X“ vardu / iniciatyva.

Kadangi atsakymo iš VMI be jokio patikslinimo teko laukti 8 mėnesius, UAB Raimda auditas 2016-01-14 išsiuntė užklausą dėl atsakymo paruošimo. 2016-02-11 VMI atsakė, kad atsakymas į paklausimą užtruko dėl to, kad VMI laukia atsakymo iš kitų ES narių. Konkrečiai atsakymas skambėjo taip:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, išnagrinėjusi Jūsų 2015-04-16 pateiktą paklausimą ir surinkusi kitų valstybių narių praktiką, atsakymą Jums parengs Taisyklių 38 punkte numatyta tvarka.

Į 2015-04-16 pateiktą paklausimą VMI atsakė jau kitą dieną po pastarojo pranešimo, 2016-02-12, pateikdama ir paaiškindama ištraukas iš Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVMĮ) VI skyriaus:

Pagal PVMĮ 49 str. 1 dalies nuostatas, taikant 0 proc. PVM tarifą, apmokestinamos prekės, tiekiamos kitose ES valstybėse įregistruotam PVM mokėtojui ir išgabenamos į kitą ES valstybę (neatsižvelgiant į tai, kas (prekių tiekėjas, pirkėjas ar bet kurio iš jų užsakymu trečioji šalis) prekes gabena). 

Taigi, pagal PVMĮ 49 str. 1 dalį, 0 proc. PVM tarifo taikymas yra siejamas su tokiais kriterijais: prekių tiekimas turi būti įvykęs šalies teritorijoje (Lietuvoje); prekės turi būti patiektos kitos ES valstybės PVM mokėtojui; prekės turi būti išgabenamos į kitą ES valstybę; prekių išgabenimą turi organizuoti pardavėjas ar jo užsakymu trečias asmuo arba prekių išgabenimą turi organizuoti prekių pirkėjas ar jo užsakymu trečias asmuo.

Pažymėtina, kad kai kurių prekių tiekimui 0 proc. PVM tarifas yra taikomas pagal PVMĮ 49 straipsnio nuostatas ir prekės yra tiekiamos kitoje ES valstybėje registruotam PVM mokėtojui, prekių tiekėjas PVM mokėtojas, pritaikęs 0 proc. PVM tarifą, privalo turėti ne tik įrodymus, pagrindžiančius prekių išgabenimo iš Lietuvos faktą, bet ir įrodymus, kad prekių pirkėjas yra registruotas PVM mokėtoju kitoje ES valstybėje (PVMĮ 56 straipsnis).

Vadinasi Lietuvos PVM mokėtojas, norėdamas prekių tiekimo sandoriui taikyti 0 proc. PVM tarifą, turi vadovautis PVMĮ 49 str. 1 dalies nuostatomis, t. y. prekių tiekimui į kitą ES valstybę ne PVM mokėtojui 0 proc. PVM tarifas netaikomas. 

Tačiau 2016-02-12 pateiktame atsakyme neminima jokia „kitų valstybių narių praktika“ nei tai, kad duomenys toliau renkami ar analizuojami. 

2016-03-21 atsiųstame VMI atsakyme dėl pakartotinio paklausimo, pateikto 2016-02-21, vėl aktualizuojamos PVMĮ 49 str. 1 dalyje pateikiamos nuostatos, jos įvardinamos kaip „aktualios ir galiojančios“. Vis dėlto, šiame VMI atsakyme yra nuoroda į galimus pokyčius. Nors kitų valstybių narių praktika ir neminima, galimai įvardinama dėl ESTT bylos Nr. C-587/10 sprendimo susidariusi reikmė peržiūrėti LR PVMĮ įstatymo aktualias dalis:

Papildomai atkreiptinas dėmesys į tai, kad bus kreiptasi į Lietuvos Respublikos finansų ministeriją dėl PVMĮ 49 str. 1 dalies nuostatų keitimo tikslingumo. 

Vadinasi, VMI netiesiogiai pripažino, kad ES Teisingumo Teismo sprendimas Lietuvoje yra negaliojantis ir artimoje ateityje PVM įstatymo nuostatos ketinamos keisti. 

 

Daiva Žumbakienė
UAB Raimda auditas direktorė, auditorė
ACCA narė
2016-04-15