Įžvalgos

Valstybinė mokesčių inspekcija klaidina mokesčių mokėtojus

2020-12-29

Nuo 2016 m. liepos 1 dienos minimali mėnesinė alga (MMA) padidėjo nuo 350 Eur iki 380 Eur. Tuo pačiu padidėja ir gyventojų pajamų mokestis (GPM), nes mažėja neapmokestinamas pajamų dydis (NPD).

Nors ir labai keista, oficialiame Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) dokumente „Dėl pasikeitimų, susijusių su minimaliosios mėnesinės algos padidinimu“ (2016-07-01 Nr. (18.26-31-1E)-RM- 19089), skelbtame VMI tinklalapyje, yra vieša klaida. Antroje pastraipoje yra neteisingas sakinys, kuriame teigiama, kad „metinis NPD 2016 m. nesikeis“, „MMA padidinimas iki 380 Eur taikomam mėnesio NPD įtakos neturės“. Tai yra arba akivaizdi klaida, arba šiuo teiginiu bandoma nuslėpti tam tikrą informaciją, kuri yra neteisinga.

Formulės taikymas nesikeičia – taip, tai yra tiesa.

Bet atlikus aritmetinius veiksmus, vietoj 200 Eur NPD, gaunami 189,80 Eur (200 - (380 - 350)*0,34 = 189,80 Eur), vadinasi, mažėja NPD, o tuo pačiu didėja gyventojų pajamų mokestis.

GPMĮ 20 straipsnyje formulės skaičiuoklėje taikomas atskaitinis taškas – sausio 1 dienos MMA, formulė nėra surišta su einamojo mėnesio MMA. 

 

2016 01 01 – 2016 06 30 darbo užmokestis 350 Eur.
Gyventojų pajamų mokestis būtų 22,50 Eur.

Skaičiavimas:

NPD  = 200 Eur (jei uždirbamas MMA)
200 - (350 - 350)*0,34 = 200 Eur
(350 - 200)*15% = 22,50 Eur.

 

Nuo 2016 07 01 darbo užmokestis 380 Eur.
Gyventojų pajamų mokestis būtų 28,53 Eur.

Skaičiavimas:

NPD  = 189,80 Eur (jei uždirbamas MMA)
200 - (380 - 350)*0,34 = 189,80 Eur
(380 - 189,80)*15% = 28,53 Eur.

 

Kitaip tariant, jei MMA didėtų dar šiais metais, tai ir vėl didėtų gyventojų pajamų mokestis. 

Mano nuomone, tokio pobūdžio klaidinanti informacija, juolab kad paskelbta VMI interneto svetainėje, turėtų būti kuo skubiau tikslinama arba papildoma paaiškinimais.

2016-07-08 
Auditorė Daiva Žumbakienė