Įžvalgos

Finansų ministerija atsiliepia į viešą buhalterių bendruomenės laišką

2020-12-29

Žemiau išdėstyti punktai yra pagrindiniai teiginiai iš Lietuvos respublikos Finansų ministerijos atsakymo į viešą buhalterių laišką dėl Buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimų. Finansų ministerijos atsakymas buvo išspausdintas Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijose (Nr. 21) 2016 metų birželio 7 dieną: 

•Buhalterinės apskaitos įstatyme buhalterio profesionalo sąvoka yra apibrėžiama nenustatant jokių su ja susijusių reikalavimų;

•Buhalterinės apskaitos įstatymu įteisinta buhalterio profesionalo apibrėžtis reiškia galimybę, bet ne reikalavimą;

•Buhalterinės apskaitos įstatymo nuostata dėl buhalterio profesionalo nenustato jokių prievolių Lietuvos buhalterius vienijančioms profesinėms organizacijoms tapti International Federation of Accountants (IFAC) narėmis;

•Šiuo metu Lietuvoje yra vienintelė profesinė organizacija IFAC narė – Lietuvos auditorių rūmai (LAR);

•Profesinių organizacijų (tuo pačiu ir jos narių) priklausymas IFAC svarbus tuo, kad užtikrina ir kokybinių reikalavimų, kuriuos profesinė organizacija kelia savo nariams, nustatymą, ir tų reikalavimų priežiūrą;

•Buhalterio profesionalo apibūdinimas kaip asmens, priklausančio profesinei organizacijai, kuri yra IFAC narė, garantuoja reikalavimų (etikos principų laikymosi, profesinės kvalifikacijos kėlimo) nustatymą tiek pačiam asmeniui, tiek profesinei organizacijai, o kartu ir buhalterio profesionalo teikiamų paslaugų aukštą lygį;

•Sunku būtų įvardyti kitą tarptautinę, tiek daug nacionalinių buhalterių organizacijų (juridinių asmenų) vienijančią organizaciją, nei IFAC. Nė viena tarptautinė organizacija nėra parengusi tiek dokumentų, svarbių buhalterio profesijai plačiąja prasme, kiek IFAC. IFAC parengti dokumentai yra pripažįstami visame pasaulyje, daugelyje valstybių nusprendžiama jais naudotis tiesiogiai ir (arba) jų, kaip aukštos kokybės dokumentų, pagrindu kurti nacionalinius dokumentus.

(Nesutrumpintas dokumento variantas)

Auditorės Daivos Žumbakienės nuomonė dėl Finansų ministerijos atsakymo.